Keskkütus LPG. Made in Germany

De En Et

Veeldatud naftagaasiaparaator Kuiva aurusti tüüp ET8.TO

PED 2014/68 / EU
AD2000, HP 801 nr 25
sertifitseeritud Ex-tsooni 2 jaoks

Kaudselt elektriliselt soojendatud, silindriline disain,
12 - 24 - 32 - 60 - 100 kg / h

Kuiva aurusti tüüp ET8.T0 kuumutatakse kaudselt elektriliselt alumiinium tuumaga. Termostaadi juhitavus, soojusvaheti soojendamine ja seire toimub ohutusnõuete piires.

Pärast vajaliku aurutamistemperatuuri saavutamist avage solenoidventiilid. Vedelgaas siseneb aurustisse, kus see muundatakse gaasiliseks faasiks määratud nimivõimsuseni.

Kontroller tuvastab kohe gaasivoolu kõikumised ja kohandab kiiresti vajaliku küttevõimsuse vastavalt muudetud tööparameetritele.

Ülekoormuse või elektrikatkestuse korral sulgevad solenoidventiilid. Täiendav ohutuspiirang jälgib ja takistab gaasi väljalasketemperatuuri lubamatult suurt suurenemist.

Aurusti aurusti ehitamine ja ehitamine tagab ohutu ja täielikult automaatne aurusti töö isegi plahvatuse kaitsevööndis 2.